ES Parama

 es_sf

UAB „Apapra Baltic“ pristatė savo paslaugas tarptautinėse parodose

2015 m. gegužės mėnesį UAB „Apapra Baltic“ baigė įgyvendinti projektą „UAB "Apapra Baltic" paslaugų konkurencingumo didinimas“. Jo įgyvendinimo metu dalyvaudama tarptautinėse parodose Baltarusijoje, Esitijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Ukrainoje įmonė sėkmingai pristatė savo paslaugas, kuriomis susidomėjo nemažai potencialių užsienio pirkėjų. Aplankytos parodos:

  • MEBÉLES – BALTIC FURNITURE, 2014 spalio 2-5, Latvija
  • HOUSE APARTMENT, 2014 spalio 16-19, Latvija
  • KIEV INTERIORS, 2015 kovo 3-5, Ukraina
  • INTERBUDEXPO, 2015 kovo 25-28, Ukraina
  • INTERIOR TALLINN, 2015 balandžio 24-26, Estija
  • ZELENIJ DOM, 2015 gegužės 19-22, Baltarusija
  • GREEN POWER, 2015 gegužės 26-28, Lenkija

Pagrindinis dalyvavimo parodose tikslas buvo užmegzti ryšius su potencialiais klientai ir partneriais, kurie norėtų išbandyti įmonės siūlomas paslaugas. Įmonė specializuojasi siūlydama sprendimus didelių ir negabaritinių krovinių pervežimui. Daugiau informacijos paie įmonės veiklą galima rasti internete .

Projektas „UAB "Apapra Baltic" paslaugų konkurencingumo didinimas“ (kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-289) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto apimtis 0,07 mln. eurų, iš kurių 0,04 mln. eurų finansavimas buvo skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.